Oproep De Ketting 2019!

Oproep om mee te doen met De Ketting 2019!
1 foto en 7 resultaten
Trees Wolffers en Marlies Verda zetten De Ketting voort

Aanmelden
Geef je voor eind december op via marliesverda@live.nl

oktober 2018 opening expositie
Bedankt Joke en Ad voor het organiseren van De ketting!