project Horizon

PROJECT DE HORIZON

Marlies Verda is hiervoor contactpersoon en organiseert dit samen met de andere kunstkringen
Kunstkring Alexander,  Kunstkring Voorne, Kunstkring Woerden
Wanneer het werk hangt of staat komt er een afvaardiging van Kunstkring Woerden
én Kunstkring Alexander uit Rotterdam die het werk volgens de toegezonden criteria gaat beoordelen middels een puntensysteem.
Een afvaardiging van Kunstkring Voorne gaat dit eveneens doen in Rotterdam en Woerden.

Daarna, wanneer de beste 30 werkstukken zijn overgebleven, gaat de expo reizen. Eerst is Rotterdam aan de beurt daarna Woerden en als laatste wij.

In samenwerken met:

Kunstkring Alexander

In samenwerken met:

Kunstkring Woerden

UPDATE februari 2019

15 februari is het zover !
De eerste jury ( Rotterdam) komt naar Brielle om jullie werken te jureren. Daarna wachten we nog op Woerden om de ballotage compleet te maken.
Zodra dat gebeurd is krijgen jullie de uitslag plus kort juryverslag.

UPDATE januari 2019
De eerste jury ( Rotterdam) komt naar Brielle om jullie werken te jureren. Daarna wachten we nog op Woerden om de ballotage compleet te maken.
Zodra dat gebeurd is krijgen jullie de uitslag plus kort juryverslag

Wanneer je er bij bent gaat je werk op 3 april naar Cultureel Centrum de Romeynshof in Rotterdam alwaar op 6 april de opening plaatsvindt van de totale HORIZON expo ! Werk van drie kunstkringen !
Ruimtelijk werk wordt vanwege toezicht in de bibliotheek geëxposeerd ; die zit ook in de Romeynshof.
Uiteraard ontvang je nog een uitnodiging voor deze expo.
A.s vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie is al het werk ook te bewonderen in onze eigen galerie.
Er komen mappen te liggen met jullie uitleg zodat iedereen die in kan zien.
Afgesproken is bij deze voorselectie geen prijzen te zetten; in Rotterdam kan dat wel. Daar kom ik nog op terug.
Ik wens jullie allemaal veel succes !!
We moeten het nu overlaten aan de beide selectiecommissies ……

Update Augustus 2018

Thema-tentoonstelling HORIZON, een samenwerkingsproject van maar liefst drie Kunstkringen ; die van Woerden, Rotterdam Prins Alexander en Voorne. 
Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over e.e.a. en graag breng ik jullie daarvan op de hoogte.

Er zijn selectiecriteria vastgesteld en om het transparant te houden zal ik die onderaan weergeven. Een “jury” zal volgens deze criteria een selectie maken omdat we graag goed voor de dag willen komen. In onze kunstkring zullen twee mensen van Kunstkring Woerden en twee mensen van Kunstkring Alexander jullie werken “ beoordelen” en wij gaan daar de werken bekijken. Er zal een kort verslagje gemaakt worden van deze ballotage. Er zijn in totaal al zo’n 35 werken aangemeld en we streven naar zo’n 30 stuks.

Alle werken van onze deelnemers zullen eerst in januari of februari 2019 tentoongesteld worden zodat de ballotage uitgevoerd kan worden.
Nadere specificaties hierover volgen.

Daarna zullen alle geselecteerde werken in 2019 op reis gaan ! Allereerst naar Rotterdam, naar cultureel centrum Romeynshof, daarna in september verhuizen de werken naar Woerden (locatie nog niet bekend) en in december 2019 sluiten we af in onze galerie.

Ik hoop je dan te zien, succes met je werkstuk voor HORIZON !!

Selectiecriteria HORIZON:

  1. Algemene indruk
  2. Zeggingskracht, eigen stijl, eigenheid ( niet nageschilderd of nagemaakt)
  3. Materiaalbeheersing, compositie, techniek, eventueel kleurgebruik
  4. Oorspronkelijkheid; is het werk voor HORIZON gemaakt, geen oud bestaand werk
  5. Is de thematiek terug te vinden in het werkstuk, (korte uitleg vereist door de deelnemer)
  1. Presentatie: goede lijst, passe-partout, ophangsysteem, stevigheid bij ruimtelijk werk

Op ieder criterium zijn 0 t/m 5 punten te scoren. Ieder jurylid kent afzonderlijk punten toe die later opgeteld worden. Meeste punten gaan door.

Namens de organisatie, Marlies Verda