Ik geef het stokje door aan…

Ik geef het STOKJE door aan…
Een lid vertelt waarom hij/zij lid is geworden van Kunstkring Voorne, wat voor kunst hij/zij maakt en waar zijn/haar leven verder door gevuld wordt. Een kort stukje mét foto van het KKV lid (niet van een werk). Daarna geef je het stokje door. De bedoeling is om inzage te krijgen in wie onze leden zijn.

Ik geef het stokje door aan …

Ad van der Ree

Ik geef het stokje door aan …

Hijmen van Keulen
In 1987 werd ik geprikkeld door een kleine advertentie, er was ruimte bij een teken- en schildersgroep in Brielle onder leiding van Max Geene. Als kind tekende ik veel, maar dat was daarna volledig weggezakt. Dit was een mooie aanleiding om het weer op te pakken. En inderdaad ik werd enthousiast en nu ruim 30 jaar later is dat enthousiasme er nog steeds.

Enkele jaren later hoorde ik van Kunstkring Voorne en bezocht hun exposities in Oleartsduijn en de soosavonden in Tinte. Zo kwam ik in contact met de mensen op het eiland die geïnteresseerd waren in kunst en het maken ervan.

Daarna is Kunstkring Voorne voor mij heel belangrijk deel van mijn leven gebleven. Waarbij de mensen waar je dingen mee doet van groot belang zijn.
Kunstkring Voorne is voor mij een plek waar ik met gelijk geïnteresseerden bezig kan zijn met kunst en creativiteit. We zijn sinds we beschikken over een eigen ruimte in Zwartewaal in staat exposities te organiseren, lezingen en themabijeenkomsten te organiseren en met elkaar in contact te komen.
Door zelf een actieve bijdrage te leveren aan de verenigingsactiviteiten ervaar je het verenigingsgevoel van zeer nabij. Ik ervaar onze vereniging, als ik de activiteiten op een rijtjes zet, als zeer actief en veelzijdig. Jammer is dat maar een beperkt deel van onze leden van de activiteiten gebruik maakt. Een uitdaging is om ook de inactieve leden meer bij de vereniging te betrekken.

Een van de belangrijke redenen waarom ik lid ben, is naast de persoonlijke contacten, de mogelijkheid om in onze galerie, in een aantrekkelijke ruimte, tegen lage kosten, je eigen expositie te organiseren. Laagdrempelig, zonder ballotage en voor iedereen bereikbaar zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten. Het tonen van je werk aan bekenden, familie en andere geïnteresseerden is een stimulans om creatief bezig te zijn en te blijven.

Ik geef het stokje door aan een van de mensen van het eerste uur Ad van der Ree.

Ik geef het stokje door aan …

Loes Couwenberg
Naast mijn werk als docent in het voortgezet onderwijs en de laatste acht jaren, voor mijn keuzepensioen, als vakleerkracht Engels in het primair onderwijs, heb ik in mijn vrije tijd diverse teken- en schildercursussen gevolgd. Na mijn verhuizing naar het centrum van Rotterdam hoorde ik van Hijmen van Keulen over de lessen in Zwartewaal. Zo gezegd zo gedaan. Inmiddels ben ik al weer een aantal jaren lid van Kunstkring Voorne.
Ik ben zeer enthousiast over de verschillende schildertechnieken, thema’s en verrassende opdrachten waar Marlies Verda ons ieder nieuw seizoen weer mee verrast en….mij vooral mee uitdaagt en uit mijn comfortzone haalt. Haar lessen zijn voor mij ook een inspiratie om in een museum eens met een andere blik naar, soms moeilijk te begrijpen, kunst te kijken.
Inmiddels help ik Hijmen van Keulen al een paar jaar met het organiseren van o.a. de Kunstkring Uitjes. Daarom geef ik met veel plezier het stokje aan Hijmen van Keulen door.

Ik geef het stokje door aan …

Ineke van der Zwaal
Ooit ben ik begonnen met tekenen en schilderen vanwege de mooie ogen van mijn kat Korky the Cat. Ik heb aan allerlei cursussen en schildergroepen deelgenomen en ook gewoon samen met vriendinnen geschilderd. Helaas zat er de laatste jaren door diverse omstandigheden de klad in. Dit jaar ben ik in aanloop naar mijn pensioen minder gaan werken en hoop mijn schilderen een nieuwe impuls te geven. Daarom ben ik erg blij dat ik nu dus op vrijdagochtend de lessen van Marlies Verda kan volgen (heel inspirerend).
Komende zomer heb ik er 40 jaar in het onderwijs opzitten (als lerares en leidinggevende op een VO-school in Rotterdam-Zuid, als trainer en adviseur bij een onderwijsadviesorganisatie en nu sinds 2½ jaar als kerndocent bij de 2e graads lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam).
Ik woon met mijn man Arjen in het centrum van Rotterdam (we kunnen de Kubuswoningen zien).
Werk van mij is te zien op artizwa.com

Ik geef het stokje door aan Loes Couwenberg

Ik geef het stokje door aan …

Marijke van Dijk
Na meer dan full time werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg, kreeg ik 2 jaar geleden bij mijn prepensioen ineens veel vrije tijd. Van jongs af aan hield ik van handwerken. 10 jaar geleden begon ik met 2 uur keramieklessen per week. Inmiddels ben ik een aantal uren per dag bezig met keramiek en schilderen (les bij Marlies Verda en eigen schildergroepje), maar oefen ik ook met hout en glasfusing. Uiteindelijk naar mixed media?
Mijn man Jan Hulsmann en ik zijn in maart 2017 lid geworden van Kunstkring Voorne vanwege de gezelligheid, uitwisseling van ervaringen/ideeën, exposities en de lezingen met uitjes. Mijn verdere leven wordt ingevuld met kunstgeschiedenis, sport, lezen, muziek/piano en reizen. Meer over mijn werk vind je op: www.atelierstoofweg.nl

Ik geef het stokje door aan een nieuw lid:
Ineke van der Zwaal.

Ik geef het stokje door aan …

Marlies Verda ( bedenkster van de rubriek) bijt het spits af:
Als docent ben ik al drie jaar verbonden aan KKV, op woensdag en vrijdagochtend heb ik een groep KKV leden die les bij mij volgen in schilderen. Sinds begin dit jaar ben ik ook bestuurslid en verantwoordelijk voor het expositiebeleid. Dus ik ben niet alleen lid maar ook docent en bestuurslid; de KKV neemt hierdoor een redelijke grote plaats in mijn werkzame leven als kunstenaar/docent in.

Na de lerarenopleiding tekenen (ik kom uit het onderwijs) heb ik de Vrije Akademie in Den Haag gevolgd. Sinds die tijd heb ik een beroeps/lespraktijk zoals dat officieel heet. Ik ben werkzaam als autonoom kunstenaar én geef op veel plekken les aan kinderen en volwassenen.

Momenteel woon ik in Den Bommel waar mijn atelier en Pop-Up galerie gevestigd zijn. Iedereen is welkom daar eens een kijkje te komen nemen! Meer over mij en mijn werk zie je op: www.marliesverda.nl

Ik geef het STOKJE door aan Marijke van Dijk, nieuw lid.