Leden stellen zich voor

Een lid vertelt waarom hij/zij lid is geworden van Kunstkring Voorne, wat voor kunst hij/zij maakt en waar zijn/haar leven verder door gevuld wordt. Een kort stukje van het KKV lid. De bedoeling is om inzage te krijgen in wie onze leden zijn.

×

Ieneke Codée

Mijn naam is Ieneke Codée ( 1950)

Na mijn pensionering , met heerlijk veel vrije tijd, ben ik zeer actief aan de slag gegaan met schilderen. Zonder een opleiding aan de kunstacademie te hebben genoten( nog nooit een doek beschilderd) lukte het mij om geleidelijk aan met wat workshops en cursussen mijn werk te verbeteren en tevens boeiender te maken. Mijn werk bestaat voornamelijk uit grote 3D doeken met acrylverf in vrolijke felle kleuren. Hiervan word ikzelf vrolijk en blij. Figuratieve werken met paletmes hebben mijn voorkeur. Ook werk ik graag met gemengde technieken, schilderen op drijfhout, boetseren en het beschilderen van stenen, aardewerk en andere objecten.

Twee jaar geleden ben ik lid geworden van de KKV omdat ik graag met mensen in contact wilde komen die dezelfde liefde hadden voor kunst en inspiratie op te kunnen snuiven d.m.v. opdrachten en exposities. Die heb ik inmiddels met succes mogen afronden in “ ‘t Dijckhuis “ te Vierpolders, in “De Man” te Oostvoorne en natuurlijk ook bij de Kunstkring Voorne te Zwartewaal.

Mijn leven wordt niet beheerst door kunst, maar het neemt wel een grote plaats in. Daarom bezoek ik graag musea, theater, bioscoop en kijk ik graag naar kunstprogramma´s. Daarnaast hou ik van lezen, muziek, wandelen, reizen (cultureel/relaxed/duiken).

×

Ans Kramer

De reden dat ik lid ben van de kunstkring is omdat ik die samen met een aantal mensen destijds heb opgericht. Beb Hofland was de initiatiefnemer. Ik had samen met hem zeven jaar in de redactie van een literairblad gezeten, omdat we een gedichtenwedstrijd hadden gewonnen met Simon Vinkenoog in de jury. Van het geld dat we daaraan over hielden hebben we ruim 25 jaar geleden de Kunstkring opgericht. Het was een leuke tijd. Weinig mensen waren toen nog bezig met dit soort zaken en we hebben veel geleerd van elkaar.

serendipiteus.
Dat woord kende ik niet, maar toen ik het toevallig tegenkwam, dekte het heel goed mijn manier van werken. Het betekent bij toeval iets ontdekken. In de praktijk betekent het, dat ik geen boek kan lezen of geen tijdschrift of krant kan zien zonder er iets mee te doen. Ik verzamel bijzondere overwegingen en schrijf die op in een boekje, waardoor ik ze later kan gebruiken en ik verzamel beeldmateriaal dat me aanspreekt. Ook maak ik zelf veel foto’s van aansprekende zaken. Beeld en tekst bewerk ik tot een afbeelding. Mijn motivatie (gold ook voor mijn studie psychologie) is nog steeds van toepassing: drang tot zelfkennis en kennis van de buitenwereld. Ik ging nadenken over mezelf en waar ik mee bezig was en probeerde dat zo kort mogelijk onder woorden en in beeld te brengen.

Ik ben: ” Verbeelder van de verbeelding, ik reis door mijn subjectieve werkelijkheid van dimensie tot dimensie, vorm na vorm achterlatend.” “Een outsider. Ik moet mijn emoties en alles wat er bewust of onbewust binnenkomt ordenen door ze uit te beelden. Ik zoek naar de schijnbare orde die de wereld beschrijft en schilder wat zich tussen weten en begrijpen verbergt.”

Mijn werk is de materialisatie van datgene wat in mijn hoofd leeft. Mijn vragen als Wat is de werkelijkheid; Wie ben ik; Wat is tijd? werden beantwoord in mijn schilderijen ‘Venster op de eeuwigheid’, ‘Tijdstroom’, Individuatie’’ en ‘Buiten- en Binnenwereld’. Ik voel steeds sterker de behoefte een nieuwe werkelijkheid te scheppen en daarmee mijn verwondering vast te leggen. Denk niet dat mij dit makkelijk afgaat! Vaak is het een worsteling en herken ik pas veel later de onderliggende betekenis van mijn werk.

In de kunstwereld is dit uitleggen van mij als vloeken in de kerk. Kunstenaars vinden vaak dat mensen zelf maar moeten uitvinden wat iets voorstelt of wat de diepere betekenis van iets is, maar misschien heeft het geen diepere betekenis.

Bij mij ligt het zwaartepunt niet op de techniek, maar op de materialisatie van mijn gevoel en de chaos in mijn hoofd.

×

Jan van Onselen

Werkzaam als docent beeldende vorming en zelfstandig kunstenaar. Opgeleid aan de academie Minerva in Groningen van 1974 t/m 1979. Naast wandschilderingen voor particulieren en bedrijven, onder de naam ‘De Verbeelders’, maak ik ook eigen werk. Mijn favoriete techniek is aquarel. Deze techniek heeft veel te bieden, van een gedetailleerde vorm tot een toevallige vlek of spatvorm. Het toeval benutten, wat de techniek af en toe geeft, is mijn uitdaging. Mijn aquarellen zijn 70 x 90 cm, waarbij ik de sfeer van het moment als uitgangspunt neem. De laatste twee jaar ligt mijn ontwikkeling vooral in de manier van kijken naar sfeer en licht in diverse onderwerpen, vooral op Voorne-Putten. Begonnen met landschappen zoals bos, door vallend licht bij regen en kunstlicht in de nacht, ben ik nu terechtgekomen bij licht op het strand. www.janvanonselen.nl

×

Angela Scholten

Tot beeldend kunstenaar opgeleid aan de Rietveld academie in Amsterdam van 1988 t/m 1993. Ik volgde daar tekenen en schilderen en grafische vormgeving. Ik heb diverse malen geëxposeerd in Amsterdam, Groningen, Haarlem, Sydney en diverse locaties op Voorne-Putten. Laatste maal in de zomer van 2020 in galerie Kunstkring Voorne. Mijn nieuwste collectie bestaat uit objecten met daarin een grote variëteit aan technieken, zoals kunstharsen, plastic, klei, hout en het gebruik van gevonden voorwerpen! Verrassend, absurd en humoristisch in vorm en in materiaalhantering. Lid geworden van KKV om in contact te komen met andere vakbroeders en -zusters op Voorne-Putten. www.angelascholten.nl

×

Kees van den Akker

Ik heb een brede belangstelling voor kunst. Beeldende kunst, fotografie, literatuur, film en theater. Ik kijk graag naar kunst, bezoek frequent musea en probeer op de hoogte te blijven van de belangrijkste ontwikkelingen in de kunst.

Maar ik vind het vooral leuk om zelf met kunst in de weer te zijn. Mijn hart gaat daarbij vooral uit naar tekenen en schilderen. Dat laatste doe ik van jongs af aan. Ik gebruik daarbij potlood, inkt, pastel en de laatste jaren ook acryl.

Vanaf 2012 ben ik lid van Kunstkring Voorne en vanaf 2017 bestuurslid en voorzitter. Ik zet me graag in voor een vereniging die in de regio Voorne op allerlei manieren kunst stimuleert en kunstenaars een platform biedt om samen te komen.

×

Jessica Goessens

Creatief bezig zijn is mijn passie. Ik hou van het creëren, iets maken dat er nog niet is, experimenteren met allerlei materialen, nieuwe vaardigheden ontdekken, oplossingen bedenken. Het betekent voor mij een uitlaatklep, iets waar ik voldoening uit haal. Vijf jaar geleden ben ik lid geworden van kustkring Voorne. Ik wilde graag mensen ontmoeten die ook met kunst bezig zijn. Dit jaar heb ik me kandidaat gesteld als bestuurslid en ben gekozen tot bestuurslid galeriebeheer. Ik werk in de verpleging, begeleid ouderen met een psychiatrische aandoening in een kleinschalige woonvorm. Via deze link, kom je op mijn website jes.c303.nl.

×

Marlies Verda

Als docent ben ik verbonden aan KKV. Na de lerarenopleiding tekenen heb ik de Vrije Academie in Den Haag gevolgd. Sinds die tijd heb ik een beroeps/lespraktijk zoals dat officieel heet. Ik ben werkzaam als autonoom kunstenaar én geef op veel plekken les aan kinderen en volwassenen. Momenteel woon ik in Den Bommel waar mijn atelier en Pop-Up galerie gevestigd zijn. Iedereen is welkom daar eens een kijkje te komen nemen! Meer over mij en mijn werk zie je op: www.marliesverda.nl

X

Marijke van Dijk

Na meer dan full time werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg, kreeg ik bij mijn prepensioen ineens veel vrije tijd. Van jongs af aan hield ik van handwerken. Ruim 10 jaar geleden begon ik met twee uur keramieklessen per week. Inmiddels ben ik een aantal uren per dag bezig met keramiek en schilderen (les bij Marlies Verda en eigen schildergroepje), maar oefen ik ook met hout en glasfusing. Uiteindelijk naar mixed media? Mijn man Jan Hulsmann en ik zijn in maart 2017 lid geworden van Kunstkring Voorne vanwege de gezelligheid, uitwisseling van ervaringen/ideeën, exposities en de lezingen met uitjes. Mijn verdere leven wordt ingevuld met kunstgeschiedenis, sport, lezen, muziek/piano en reizen. Meer over mijn werk vind je op: www.atelierstoofweg.nl

×

Ineke van der Zwaal

Ooit ben ik begonnen met tekenen en schilderen vanwege de mooie ogen van mijn kat Korky the Cat. Ik heb aan allerlei cursussen en schildergroepen deelgenomen en ook gewoon samen met vriendinnen geschilderd. Helaas zat er de laatste jaren door diverse omstandigheden de klad in. Ik heb er 40 jaar in het onderwijs opzitten (als lerares en leidinggevende op een VO-school in Rotterdam-Zuid, als trainer en adviseur bij een onderwijsadviesorganisatie en sinds als kerndocent bij de Tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Ik woon met mijn man Arjen in het centrum van Rotterdam. Werk van mij is te zien op artizwa.com.

×

Harry Troost

www.harrysgalerie.nl

×

Hijmen van Keulen

In 1987 werd ik geprikkeld door een kleine advertentie, er was ruimte bij een teken- en schildersgroep in Brielle onder leiding van Max Geene. Als kind tekende ik veel, maar dat was daarna volledig weggezakt. Dit was een mooie aanleiding om het weer op te pakken. En inderdaad ik werd enthousiast en nu jaren later is dat enthousiasme er nog steeds. Enkele jaren later hoorde ik van Kunstkring Voorne en bezocht hun exposities in Oleartsduijn en de soosavonden in Tinte. Zo kwam ik in contact met de mensen op het eiland die geïnteresseerd waren in kunst en het maken ervan. Daarna is Kunstkring Voorne voor mij heel belangrijk deel van mijn leven gebleven. Waarbij de mensen waar je dingen mee doet van groot belang zijn. Kunstkring Voorne is voor mij een plek waar ik met gelijk geïnteresseerden bezig kan zijn met kunst en creativiteit. We zijn sinds we beschikken over een eigen ruimte in Zwartewaal in staat exposities te organiseren, lezingen en themabijeenkomsten te organiseren en met elkaar in contact te komen. Door zelf een actieve bijdrage te leveren aan de verenigingsactiviteiten ervaar je het verenigingsgevoel van zeer nabij. Ik ervaar onze vereniging, als ik de activiteiten op een rijtje zet, als zeer actief en veelzijdig. Jammer is dat maar een beperkt deel van onze leden van de activiteiten gebruik maakt. Een uitdaging is om ook de inactieve leden meer bij de vereniging te betrekken. Een van de belangrijke redenen waarom ik lid ben, is naast de persoonlijke contacten, de mogelijkheid om in onze galerie, in een aantrekkelijke ruimte, tegen lage kosten, je eigen expositie te organiseren. Laagdrempelig, zonder ballotage, en voor iedereen bereikbaar zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten. Het tonen van je werk aan bekenden, familie en andere geïnteresseerden is een stimulans om creatief bezig te zijn en te blijven.

×

Gerard Luppes nieuw lid 2020

Hallo allemaal,

Mijn naam is Gerard Luppes en ik ben onlangs lid geworden van de Kunstkring Voorne. Omdat het mij door de Coronacrisis nog niet gegeven is om andere leden van de kunstkring te ontmoeten, wil ik mij op deze manier introduceren. Ik ben een pensionado, geboren in 1951. Ik ben sinds 31 oktober 2019 in Brielle komen wonen en daarvoor heb ik bijna 64 jaar in Rotterdam gewoond. Ik ben getrouwd met Marianne en wij hebben een zoon. De reden waarom ik mij bij de kunstkring heb aangemeld is om nieuwe contacten te leggen hier op Voorne. Ik heb op de Facebook pagina van KKV al verschillende dingen laten zien. Mijn Interesses zijn: kunst in het algemeen, fotograferen en schilderen/tekenen. Mochten er leden zijn die mij na deze introductie hier op Voorne zien, spreek mij gerust aan.

Aan allen nog een kunstzinnige groet,
Gerard