Nieuwsbrief augustus 2021

Beste Kunstkring leden,

Verenigingsnieuws

In het voorjaar zijn we met een nieuw bestuur, bestaande uit 5 personen, aan de slag gegaan om na het moeilijke jaar 2020 weer met nieuw elan onze verenigingsactiviteiten inhoud te geven.

Helaas hebben we ervaren dat, na de kennismaking met elkaar, de samenwerking binnen het bestuur tot discussie en misverstanden leidde. Conclusie was dat constructieve en positieve samenwerking moeilijk was. Naar aanleiding daarvan hebben we in overleg besloten dat Harry Troost zijn functie als voorzitter weer beschikbaar stelt.

We bedanken Harry voor het werk dat hij in de afgelopen maanden voor de vereniging heeft verricht.

Dit betekent dat we op de ledenvergadering van 3 september bij bestuursverkiezing weer een vacature hebben voor de functie van voorzitter.

Ledenvergadering

In een “normaal” jaar houden we de ledenvergadering in februari. Door de coronamaatregelen hebben we dit moeten uitstellen. We hebben inmiddels een datum vastgesteld, en wel op vrijdagavond 3 september.

Zet deze datum alvast in de agenda.

Expositieagenda

We hebben inmiddels voor het komende seizoen een aantal groepsexposities op de agenda staan. Maar daarmee is de galerie agenda nog niet gevuld. Er zijn nog perioden en weekenden dat de galerie niet in gebruik is, en dat is jammer. Wie wil in de komende winter exposeren. Het kan met een minimum van 2 weekenden tot max. een maand.

Aanmelden bij: marliesverda@live.nl

Leden exposeren

Onderstaande leden exposeren de komende tijd ergens in de regio:

Hijmen van Keulen
De gehele maand augustus in:
Trompenburg Tuinen & Arboretum,
Honingerdijk 86 (beneden) 3062NX Rotterdam
Open maandag 12.00 – 17.00, di t/m zo van 10.00 -17.00

Marlies Verda
Potters/Verda doen met video’s en installaties mee met KunstenMonumenten Moerdijk op Fort Sabina. www.cultuurmoerdijk.nl
4 en 5 sept en 11 en 12 sept

Exposeer je ook ergens in de regio?

Geef het door aan mailadres nieuwsbrief en secretariaat dan zorgen wij voor bekendmaking onder de leden.

Exposities Dijckhuis Vierpolders

Een groot aantal jaren heeft Joke Keulemans namens Kunstkring Voorne de exposities in het Dijckhuis in Vierpolders georganiseerd en gecoördineerd. Tijd om het stokje over te dragen.

We danken Joke voor haar grote inzet en kunnen terugzien op een groot aantal mooie exposities.

30-jarig jubileum

De komende winter bestaat Kunstkring Voorne 30 jaar. Reden om hier uitgebreid aandacht aan te besteden.

We starten in weekenden van 25/26 september en 2/3 oktober met een expositie in de galerie met als thema

“30”

Wie laat zich inspireren door deze mooie mijlpaal. Ga de komende weken aan het werk en op zoek naar inspiratie, misschien wel tijdens de vakantie.

Fotografie, schilderwerk of 3D alles is welkom.

Het mooiste/origineelste/gekste/interessantste werk gebruikt gaat worden voor iets dat nog een verrassing is…….

Opgeven als je meedoet bij:
Marlies Verda, marliesverda@live.nl

Op 30 oktober 2021 tijdens een kunstcafé en in januari 2022 met een jubileumexpositie en een feestelijke avond gaan we aandacht geven aan ons 30-jarig bestaan. We gaan de jubileumexpositie groots aanpakken met een salonopstelling met werk van ALLE leden.

Logo Kunstkring Voorne

Kunstkring Voorne gebruikt al een groot aantal jaren het bekende logo, destijds ontworpen door Theo Heydenrijk.

logo

Het 30-jarig jubileum lijkt ons een mooie gelegenheid om ons logo te vernieuwen of aan te passen.

Wie ontwerpt een nieuw eigentijds logo voor Kunstkring Voorne?

Je voorstel voor 1 november inleveren bij het secretariaat,

info@kunstkringvoorne.nl

Hartelijke groet,
Het bestuur