Nieuwsbrief dec 2022

Onze toekomst

Zoals bekend is er op 25/11/22 een Extra Ledenvergadering gehouden om over de toekomst van Kunstkring Voorne en het opzeggen van de huur van het pand in Zwartewaal te praten. Het verslag van deze vergadering volgt binnenkort. Naast het bestuur waren er 10 leden aanwezig. Er is uitvoerig met elkaar gediscussieerd. Het gebrek aan kandidaat-bestuursleden is niet opgelost. Besloten werd om de huur van de galerie op te zeggen. Bij de algemene Ledenvergadering in februari wordt het verdere verloop met de leden besproken.

Inmiddels zijn er hoopvolle ontwikkelingen. Naast Nelleke Walgers heeft zich, van buiten de vereniging, een nieuw kandidaat-bestuurslid gemeld. We gaan zo spoedig mogelijk met elkaar in gesprek. Maar dat is nog niet voldoende, want voor een goed functionerend bestuur hebben we 5 bestuursleden nodig. Hopelijk is deze ontwikkeling een stimulans voor andere leden om zich nog eens te beraden of ze zich willen inzetten voor het voortbestaan van onze vereniging. Voor de komende tijd blijven we ons uiteraard actief inzetten voor de kunstkring.

Het Bestuur

Kunstcafé

Het Kunstcafé van 9 december is verplaatst naar 13 januari 2023 19.00 uur, vanwege de belangrijke WK voetbalwedstrijd op 9/12. We combineren dan het Kunstcafé met de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel.
Dus noteer dit in je agenda!

Wintersluiting galerie

Omdat er te weinig aanmeldingen waren voor de geplande exposities in december en januari, is besloten om deze maanden de galerie te sluiten.

KinderKunstRoute

(Bijdrage van Marlies Verda).
De KinderKunstRoute in oktober was een groot succes! In samenwerking met de Stichting Push Brielle hadden we een toezegging van € 1.000 subsidie om dit te kunnen organiseren.
De 8 kunstenaars (door mij benaderd via Kunstkring Voorne maar ook daarbuiten): Miël, Gerrie en Henk, Angela, Lia, Elma, Christina, Ardy en Arrianne, waren allen enthousiast, evenals de deelnemertjes! Er is geaquarelleerd, (Miël), met acryl geschilderd (Gerrie en Henk, Elma, Christina), fantasiebeeldjes gemaakt (Angela), gevilt (Arianne), getekend (Lia) en gesmeed (Ardy)!!
Driemaal vonden de workshops plaats in de galerie van Kunstkring Voorne, de overige keren werden de kinderen op het atelier van de kunstenaar ontvangen.
Volgend jaar proberen we weer zo’n route te organiseren!!

Beelden van de KinderKunstRoute.

Workshop epoxygieten

Beide epoxy workshops, gegeven door kunstenaar Ellen Prinse uit Kaatsheuvel, waren erg geslaagd en goed bezet. Dit waren de laatste gratis workshops in het kader van 30-jarig bestaan van de Kunstkring.
De 13 deelnemers maakten in een baklijst een figuratieve of abstracte voorstelling naar keuze. Met allerlei materiaal, foto’s, blaadjes, schelpen, zand, knikkers, enz. werd een wereld gecreëerd waarna epoxy hier overheen werd gegoten zodat alles vastgezet werd.
Voor werk van Ellen Prinse: https://www.studio-scope.nl/

Aan het werk met epoxy.

Leden exposeren

Van 11/12/22 t/m 19/2/23 exposeert Marlies Verda bij MAXI & mini, Zaagmolendrift 35, Rotterdam.
Feestelijke opening: 11/12/22 – 14.00 – 17,00 uur. Zie bijgaande flyers.
Op 21/12 in de middag verzorgt zij de workshop City-Collage: bouw je eigen stad door knippen, scheuren en plakken. Opgeven bij: marliesverda@live.nl

Angy Scholten exposeert t/m januari 2023 in Cultuurhuis Nieuwe Veste in Hellevoetsluis.

In de maanden december 2022 en januari 2023 exposeert Nelleke Walgers in ‘t Dijckhuis in Vierpolders met haar keramiek, samen met Luise Zeelenberg met schilderijen. Zie ook bijgaande flyer.

Samenwerking Diana van Zeijl en Boris van Berkum

De Rotterdamse kunstenaar Boris van Berkum houdt zich al enige tijd bezig met een project; “Kabra blauw“.
Twee items zijn hierin gecombineerd tot het uiteindelijke beeld, namelijk een oud Nigeriaans masker en een Delftsblauwe dekselvaas uit de 17e eeuw. Beiden hebben een link naar het koloniale verleden.
Het beeld heeft Boris ontworpen en daar mallen van laten maken bij Heinen Delftsblauw. De biscuitvorm is door Kunstkring-lid Diana van Zeijl in Delftsblauw beschilderd.
De motieven zijn door Boris ruwweg geduid en in samenwerking met Diana ontworpen en uitgevoerd. Het museum Boijmans heeft besloten dit object op te nemen in de vaste collectie.
In het Depot is het nu te zien in het thema “unpacking Boijmans”, samen met het masker, de dekselvaas en schilderijen en keramiek met als thema het koloniale verleden.
Op 6 december is het beeld onthuld en ingezegend door Wintipriesteres Marjan Markelo

Complimenten aan Diana! Wij zijn trots op haar!

Vragen of opmerkingen?
Secretariaat: info@kunstkringvoorne.nl