Nieuwsbrief jan 2023

Kunstcafé:

Een geheugensteuntje: Het Kunstcafé is op vrijdag 13 januari, aanvang 19,00 uur. We combineren dan het Kunstcafé met de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Een avond om elkaar het beste te wensen en bij te praten of (opnieuw) kennis te maken.

Nelleke Walgers en Ans Bos nemen wat van hun werk mee en zullen hier iets over vertellen. Omdat er geen expositie is in januari, vragen we jullie ieder een werk mee te brengen om de ruimte “aan te kleden”. Er is hulp aanwezig om je werk op te hangen/neer te zetten.

Graag tot vrijdag.

Bestuursvacatures:

Harry Troost heeft zich gemeld als kandidaat voor de functie van voorzitter. Hij is de eigenaar van Galerie Zwartewaal, naast onze galerie. Hij is lid van Kunstkring Voorne en in 2021 was hij korte tijd voorzitter. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal er gestemd worden voor de bestuursfuncties. Er zijn nog wat meer mensen nodig om het bestuur te completeren, dus wij roepen jullie nogmaals op om je hiervoor aan te melden.

Naast de voorzittersfunctie zijn er minimaal nog een secretaris en een penningmeester nodig. Zoals bekend heeft Nelleke Walgers zich kort geleden ook aangemeld voor het bestuur. Zij wil graag de exposities gaan organiseren.

Jessica Goessens blijft aan als bestuurslid in haar huidige functie (beheer galerie).

Algemene Ledenvergadering 2023:

De datum van de Algemene Ledenvergadering is vrijdag 24 februari 2023, 19.00 uur. Locatie: Galerie Kunst in Uitvoering in Zwartewaal.

De agenda voor deze vergadering en overige stukken worden tijdig aan onze leden toegestuurd.

Een belangrijk agendapunt zal zijn: Het voortbestaan van Kunstkring Voorne. Dit heeft alles te maken met de vraag of er voldoende leden bereid zijn de aftredende bestuursleden op te volgen.

Vragen of opmerkingen?
Secretariaat: info@kunstkringvoorne.nl