Nieuwsbrief sept 2022

We kijken met tevredenheid terug op een voorjaar en zomer vol mooie activiteiten, zoals ons geslaagde 30-jarig jubileumfeest en de Zomerexpo’s, met ieder weekend in juli en augustus een andere expositie. Besloten is om ook in 2023 weer een serie Zomerexpo’s te organiseren in de maanden juli en augustus.

Nu de zomer voorbij is, kijken we vooruit naar het najaar en de winter. Er zijn weer genoeg leuke plannen. En natuurlijk rekenen we op de inbreng van onze leden. Heb je ideeën of suggesties, laat het weten via info@kunstkringvoorne.nl.

Lees deze Nieuwsbrief met aandacht. Er wordt bij sommige onderwerpen om een reactie gevraagd.

Het bestuur

Sketchcrawl Brielle

Zaterdag 10 sept. van 11.00 tot 16.00 uur: Sketchcrawl Brielle vanaf onze kraam (nr. 1) op de Kunstmarkt bij de Catharijnekerk.

Kaartenmapjes

Er liggen nog mapjes met kaarten, het jubileumcadeautje aan de leden, in de galerie, die nog niet zijn opgehaald. Hierbij het verzoek om, als je dat nog niet gedaan hebt, jouw mapje op te komen halen. Je hebt hiervoor de tijd tot het einde van het jaar. De namen staan op de mapjes. Het is mogelijk om extra kaarten na te bestellen, rechtstreeks bij de drukker. Melden bij: info@kunstkringvoorne.nl

Exposities

Expositieagenda t/m december 2022:
Sept. :Judith de Jongh (laatste 2 weekends).
Okt. : De Ketting (met een schrijfochtend op zaterdag 29/10 van 10.00 – 12.00 u., nadere informatie volgt).
Nov. : Kees van den Akker
Dec: Kleine prijzen (groeps-)expositie. Je kunt je vanaf nu aanmelden om aan deze expositie mee te doen (met werk tot € 100,—) bij marliesverda@live.nl.
Oproep: Alle maanden in 2023 zijn beschikbaar om te exposeren in Galerie Kunst in Uitvoering. Je kunt je aanmelden bij Marlies Verda: marliesverda@live.nl. Kosten: € 75,— per kalendermaand. 15% verkoopprovisies per verkocht werk. De maanden juli en augustus zijn weer gereserveerd voor de Zomerexpo’s (gratis een weekend exposeren, voor leden).

Kinderkunstroute

In samenwerking met de Stichting Push organiseren wij (Marlies Verda namens Kunstkring Voorne) in oktober een Kinderkunstroute.
Kinderen bezoeken lokale kunstenaars in hun ateliers en krijgen daar een uitleg en de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan.
De start vindt plaats op zondag 2 oktober in Galerie Kunst in Uitvoering in Zwartewaal. Nadere informatie volgt.

Kunstcafé

Op vrijdag 9 december, 17.00 uur wordt er weer een Kunstcafé georganiseerd. Ontmoeten, bijpraten, hapje, drankje!
Wij nodigen onze leden uit om hun werk te presenteren tijdens het Kunstcafé. Vertel iets over jezelf en je werk.
Reacties: info@kunstkringvoorne.nl.

Workshops

Hierbij de vraag aan onze leden of er weer interesse is in workshops naaktmodel of epoxygieten.
Deze workshops worden gratis aan onze leden aangeboden i.v.m. ons 30-jarig jubileum!
Reacties: info@kunstkringvoorne.nl.

Website

Onze website is “opgefrist” en voorzien van ons nieuwe logo. We zijn benieuwd hoe jullie het
vinden. Wij zijn erg tevreden (met dank aan onze webmaster Charles Goessens).
Zie: kunstkringvoorne.nl.

Onderaan de homepage draait een z.g “carrousel“, met afbeeldingen van werk van de leden. Na
een eerdere oproep is er door een aantal mensen al werk toegestuurd, maar hierbij herhalen we
de oproep: Wil je “meedraaien“ in het carrousel, stuur dan 2 goede foto’s van je werk en een
beknopte beschrijving (titel, materiaal, afmetingen) aan info@kunstkringvoorne.nl.

Bestuursfuncties

In februari 2023 treden de volgende bestuursleden af:

Hijmen van Keulen, penningmeester;
Sonja Tuinman, Secretaris;
Marlies Verda, exposities;

Zij allen hebben dit werk al lange tijd met veel plezier gedaan. Maar het is nu tijd voor een nieuw bestuur.

Wij nodigen onze leden hierbij uit zich aan te melden bij interesse in één van deze bestuursfuncties.
Ook is er nog een vacature voor de functie van voorzitter.

We realiseren ons dat door het gelijktijdig vertrek van drie bestuursleden een grote leemte in ervaring en kennis ontstaat.

De aftredende bestuursleden zullen hun kandidaat-opvolgers dan ook zo lang als nodig inwerken, ondersteunen en begeleiden.
Daarom doen we deze oproep nu al, zodat er, vóór de Algemene Ledenvergadering in februari, genoeg tijd is om kandidaten goed te informeren en in te werken.
Uitgebreide functieomschrijvingen zijn beschikbaar.

Op korte termijn volgt er meer uitgebreide informatie over de vacatures.

Reacties/vragen: info@kunstkringvoorne.nl of tel. 0653 659770 (Sonja Tuinman, secretaris).