Alle berichten van newuser

Nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie KUNSTKRING VOORNE

Op vrijdag 17 januari 2020 was het weer tijd voor onze nieuwjaarsreceptie.
Het werd een plezierige  goedbezochte bijeenkomst, Niet alleen onze leden en bekenden, maar ook de wethouders van de gemeente Brielle en Westvoorne gaven acte de presence. De beste wensen voor 2020 werden gewisseld en er werd natuurlijk ook enthousiast gesproken over de activiteiten en ideeën voor het komend seizoen. Ook was er de traditionele nieuwjaarstoespraak die hieronder wordt weergegeven.

2019

Bij een nieuwjaarsreceptie past een toespraakje. Zo hoort dat!  In nieuwjaarstoespraken wordt veelal terugkeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst. Ook dit toespraakje is niet anders………….

Het afgelopen jaar 2019  was een spannend, zo nu en dan roerig,  maar vooral ook een mooi jaar voor Kunstkring Voorne!

Ondanks alle hick ups, heeft onze vereniging in 2019 mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Ik noem er een paar: de maandelijkse exposities in onze galerie in het Nettenpakhuis, het opnieuw succesvolle project de Ketting, het gezamenlijke project HORIZON, de Kunstuitjes, onze deelname aan een -dit keer zonnig- Brielle Bruist, en zeer recentelijk nog een boeiend Kunst-café en een verrassende Nieuwjaars middag waarin de op Morandi en Gubbels geïnspireerde kunst werd begeleid door muziek en poëzie.

In 2019 had de vereniging ook andere zaken aan het hoofd. Het was druk met de tijdelijke verhuizing van Kunstkring Voorne naar het Rode Kruisgebouw in Brielle en de terugkeer op het oude nest in Zwartewaal. Het oude nest dat dankzij de gemeente Brielle ingrijpend is opgeknapt. Ook de samenwerking met onze bovenburen het Visserijmuseum vroeg aandacht maar verloopt inmiddels na enige gewenning voorspoedig. Al met al een druk programma waar een gedecimeerd bestuur zijn schouders onder had staan. In 2019 verlieten na het vertrek van Marlies Verda nog eens twee bestuursleden het bestuur. Na de zomervakantie brak dat op.

Aan oproep van het resterend bestuur om vooruitlopend op de komende  jaarvergadering,  de ontstane situatie onder ogen te zien, werd ruim gehoor gegeven. In een druk bezochte extra ledenvergadering  gaf een achttal leden aan daadwerkelijk actief te willen worden in het runnen van de vereniging. Aangevuld met leden die al eerder aangaven mee te willen doen is het bestuur in gesprek gegaan. Het gaat om het invullen van de open plekken in het bestuur en ondersteuningsgroep. Was het bestuur in november nog wat somber gestemd, nu ziet het bestuur de toekomst van KUNSTKRING VOORNE weer met vertrouwen tegemoet.  Na de aanstaande  jaarvergadering in februari verwachten we weer met een compleet bestuur en ondersteuningsgroep door te kunnen gaan. Als dit lukt is de continuïteit van Kunstkring Voorne in 2020 weer verzekerd.

Er was ook triest nieuws.
In december werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van Sija Vermaat. Dit onverwachte verlies heeft diep indruk op ons gemaakt.
Het bestuur wenst Theo Heijdenrijk vanaf deze plaats heel veel sterkte.
Eerder dit jaar helaas ook Gerda van Dijk.

2020

In het nu voorliggende jaar willen we meer dan ooit mikken op kwaliteit en vernieuwing.  We willen onze blik  verbreden door ruimte te bieden aan nieuwe kunstvormen en initiatieven. De samenwerking met andere culturele instellingen en kunstenaars in de regio willen we versterken. Dat geldt ook voor de samenwerking met de bevriende kunstkringen Rotterdam Alexander en Woerden. Het grote succes van HORIZON smaakt naar meer.

In onze ambitie voor het komend jaar staan de ideeën en eigen initiatieven van de leden centraal. We willen het eigen initiatief alle ruimte te bieden en daar waar nodig ondersteunen. We willen ook onze aandacht voor kunst verbreden. Niet uitsluitend focussen op het platte vlak, maar ruimschoots aandacht geven aan andere kunstvormen zoals bijvoorbeeld keramiek, beeldhouwkunst, poëzie en muziek. Volgende maand kunt u een eerste voorproefje hiervan nemen bij de opening van de KETTING-3D expositie. Een mooi initiatief van Jan Hulsmann en Ingrid Wind.

Het bestuur verkent de mogelijkheden om leden ook buiten onze galerie te laten exposeren.  Denk hierbij aan de gemeentelijke gebouwen van Westvoorne en Brielle, of een tijdelijke  pop- up locatie in de binnenstad van Brielle.  Het bestuur gaat door met de exposities in het Dijckhuis. Samen met de gemeente Brielle en het Dijckhuis in Vierpolders wordt verkend of  Kunstkring Voorne een bijdrage kan leveren aan het kunstuitwisselingsproject met Tsjechië in het najaar 2020.

Het cursusaanbod Kunstkring Voorne wordt voor 2020 aangepast.  Het aanbod zal meer   individueel gericht zijn. Verdiepende sessies waarbij de eigen visie van de kunstenaar centraal staat.  In de komende Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Kortom een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden waarbij ik net als in afgelopen jaren u een voorspoedig nieuwjaar wens en de hoop uitspreek weer op u te kunnen rekenen!

Kees van den Akker, voorzitter, Kunstkring Voorne