Nieuwsbrief mei 2021

We gaan weer van start!!!

Wat een vervelende periode hebben we achter de rug. Alle activiteiten zowel privé als in verenigingsverband zijn stilgelegd of kunnen alleen met veel beperkingen worden uitgevoerd. Wat was het zwaar en wat duurt het lang, maar er gloort hoop.
Als het aantal besmettingen blijft dalen mogen we hopen dat in de maand juni ook binnen activiteiten worden toegestaan. We hebben honger naar cultuur, musea, concerten en galeries.

We hebben voorzichtig een aantal plannen gemaakt en willen die aan jullie voorleggen.

Ledenexpositie in juni.

Onder de naam doorst-ART

Gaan we vol goede moed weer beginnen.

2 weekenden 19 – 20 juni en 26 – 27 juni kunnen leden werk exposeren.

Er is geen thema, uitvoering en materiaal is vrij, zowel 2D als 3D. Ongetwijfeld is er in coronatijd veel mooi werk gemaakt dat de moeite is om te laten zien, we zijn heel benieuwd.

Via de vooraankondiging op facebook hebben zich al een aantal leden gemeld.

Opgeven bij Marlies Verda via: [email protected]

Er zijn geen kosten aan deze expositie verbonden

We zijn 4 dagen geopend, aan de deelnemers wordt gevraagd te suppoosten.

Het aantal bezoekers zal door de omstandigheden worden beperkt maar hopelijk wordt het mooi weer en kunnen we buiten bijpraten.

Zomergalerie

Een stukje uit onze nieuwsbrief van september 2020

Voorjaar 2020

Wat doen we met onze galerie in Zwartewaal, dicht en afwachten tot alles weer normaal is?

Dat lijkt een slechte optie. Laten we doen wat kan en ons niet richten op wat niet kan. Het idee van een zomergalerie wordt geboren. Een galerie waarin leden van KKV een weekend de galerie ter beschikking hebben om hun werk te presenteren. Gelukkig wordt er enthousiast op gereageerd en kunnen we acht weekenden de galerie openen en een wisselend en interessant programma bieden. En wat een succes. Maak van de nood een deugd werd weer eens bewaarheid. Het werd een zomer zoals we nog nooit meegemaakt hebben. Elke exposant was enthousiast om zijn bezoekers iets moois te bieden. De vrijdag werd er ingericht en zaterdag- en zondagmiddag was het feest.

En wat een feest, ruw geschat zijn er in deze 8 weekenden 250 bezoekers geweest.

Het aanbod was enorm divers: absurdistische beelden, een zolderopruiming, veertig stillevens uitgelegd op de grond, Venetiaanse maskers, houtkunst, aquarellen, abstracte landschappen en kunstverzamelingen.

Door het mooie weer werd met enige regelmaat het plein voor de galerie omgetoverd tot een zomerterras en buitenwachtkamer om de regels binnen te kunnen handhaven. De livemuziek op zondag maakte het feest compleet.

De omstandigheden zijn een jaar later helaas nog niet veranderd, maar de vooruitzichten wel.

We gaan dus weer een zomergalerie organiseren.

De volgende weekenden staan gepland:

  • 3-4 juli
  • 10-11 juli
  • 17-18 juli
  • 24-25 juli
  • 31 juli-1 aug
  • 7-8 aug
  • 14-15 aug
  • 21-22 aug

Wie reserveert een weekend voor een persoonlijke of groepsexpositie?

De galerie staat gratis ter beschikking en je mag organiseren wat je wilt.

Opgeven bij Hijmen van Keulen via: [email protected]

bank kunstkring voorne

Bruisend Brielle

Deze week kwam het groene licht voor het organiseren van de kunstmarkt in Brielle tijdens Bruisend Brielle. Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 28 augustus.

Ongetwijfeld zijn een aantal van onze leden hier met een kraam aanwezig. Ook Kunstkring Voorne is met een kraam vertegenwoordigd om de vereniging te promoten.

Om de markt te verlevendigen kregen we van de organisatie de vraag of iemand een workshop wil organiseren.

Welk lid vindt dit een mooie uitdaging?

Opgeven en informatie bij Marlies Verda via: [email protected]

KunstKetting 2021

Deze tijd met beperkingen van lockdown en avondklok biedt ons juist ruimte voor creativiteit. Daarom organiseren we ook dit jaar weer de KunstKetting.

Hoe werkt het ook alweer?

De eerste persoon krijgt een foto toegestuurd en heeft een maand de tijd om daar mee aan het werk te gaan. Het resultaat hiervan stuurt hij naar de volgende, die daar dan weer iets mee gaat doen. Het draait er dus om dat iedere deelnemer geïnspireerd raakt door het kunstwerk van zijn of haar voorganger en daar dan zelf mee aan de slag gaat.

Aan het eind van de rit wordt de beginfoto, die alleen door de eerste deelnemer is gezien, aan iedereen onthuld. En hopelijk kunnen we dan zonder problemen een mooie expositie organiseren.

Maar nu eerst van start.

Als je belangstelling hebt kun je je opgeven bij Ineke van der Zwaal. Stuur een mailtje naar:
[email protected]

We gaan zo snel mogelijk van start.

Najaar

Vanaf september willen we weer beginnen met het programmeren van activiteiten en exposities in onze galerie.

De expositie “75 jaar Vrijheid” die in mei 2020 gepland stond wordt gehouden in mei 2022. Mei is de maand waarin we onze vrijheid blijvend herdenken.

Er zijn al een aantal andere mooie groepsexposities in voorbereiding.

Geïnteresseerden voor een privé expo kunnen zich al melden bij Marlies Verda via: [email protected]

De Kunstkring Voorne bank

De Kunstkring Voorne bank voor de galerie Kunst in Uitvoering

kunstkring voorne bank

Toen Kunstkring Voorne de beschikking kreeg over het Nettenpakhuis in Zwartewaal, om daar haar verenigingsactiviteiten en kunstgalerie te beginnen, betekende dat ook een flinke financiële uitdaging om met elkaar de huur op te brengen en de galerie in te richten. Er werd gezocht naar mogelijke sponsoren en andere fondsen. Al gauw werden we benaderd door het plaatselijke bedrijf Spreeuwenberg, regionaal bekend stellingbouwbedrijf. Later opererend onder de naam BIS. Zij waren bereid onze vereniging met een meerjaren sponsorovereenkomst te steunen bij inrichting en exploitatie van de ruimte. Om deze steun ook naar buiten toe zichtbaar te maken werd besloten een bank voor de galerie te plaatsen waardoor ook dorpsgenoten en passanten konden genieten van het uitzicht over de haven. Tijdens de ondertekening van het contract werd de bank onthuld en via een koperen plaatje de herkomst zichtbaar gemaakt. Na jarenlang weer en wind te hebben getrotseerd was de bank aan een grote onderhoudsbeurt toe. Evert Peelen van Kunstkring Voorne heeft hem grondig en deskundig gerestaureerd. Hij siert nu weer, met het gouden logo van de kunstkring op de rugleuning, het plein. We nodigen iedereen uit van de bank gebruik te maken, maar uiteraard ook een bezoek te brengen aan de galerie en het bovengelegen Visserijmuseum.

Kunstkring Voorne doet haar best om Kunstkring Voorne en haar galerie aan de Bernissedijk in Zwartewaal onder de aandacht te houden van de inwoners van Voorne Putten e.o.. Na de versoepeling van de corona- maatregelen werd na een gedwongen sluiting de galerie van Kunstkring Voorne Kunst in Uitvoering te Zwartewaal, direct weer volgens de corona- regels, geopend. Kunstkring Voorne organiseert de hele zomer door een Zomergalerie. Leden en andere belangstellenden, rijp of groen, laten in de weekends in een pop-up formule allerlei kunstwerken zien.

Kunstkring Voorne heeft daarnaast in de gedwongen coronarust werk gemaakt van de inrichting en toegankelijkheid van haar galerie. Zo is o.a. de Kunstkring Voorne bank gerestaureerd en omgetoverd tot een waar kunstwerk waar je niet alleen heel goed op kan zitten, maar ook een mooi uitzicht hebt op de historische haven van Zwartewaal. Een mooie plek om uit te puffen na een wandeling of fietstocht en even aan te wippen in de galerie!

Nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie KUNSTKRING VOORNE

Op vrijdag 17 januari 2020 was het weer tijd voor onze nieuwjaarsreceptie.
Het werd een plezierige  goedbezochte bijeenkomst, Niet alleen onze leden en bekenden, maar ook de wethouders van de gemeente Brielle en Westvoorne gaven acte de presence. De beste wensen voor 2020 werden gewisseld en er werd natuurlijk ook enthousiast gesproken over de activiteiten en ideeën voor het komend seizoen. Ook was er de traditionele nieuwjaarstoespraak die hieronder wordt weergegeven.

2019

Bij een nieuwjaarsreceptie past een toespraakje. Zo hoort dat!  In nieuwjaarstoespraken wordt veelal terugkeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst. Ook dit toespraakje is niet anders………….

Het afgelopen jaar 2019  was een spannend, zo nu en dan roerig,  maar vooral ook een mooi jaar voor Kunstkring Voorne!

Ondanks alle hick ups, heeft onze vereniging in 2019 mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Ik noem er een paar: de maandelijkse exposities in onze galerie in het Nettenpakhuis, het opnieuw succesvolle project de Ketting, het gezamenlijke project HORIZON, de Kunstuitjes, onze deelname aan een -dit keer zonnig- Brielle Bruist, en zeer recentelijk nog een boeiend Kunst-café en een verrassende Nieuwjaars middag waarin de op Morandi en Gubbels geïnspireerde kunst werd begeleid door muziek en poëzie.

In 2019 had de vereniging ook andere zaken aan het hoofd. Het was druk met de tijdelijke verhuizing van Kunstkring Voorne naar het Rode Kruisgebouw in Brielle en de terugkeer op het oude nest in Zwartewaal. Het oude nest dat dankzij de gemeente Brielle ingrijpend is opgeknapt. Ook de samenwerking met onze bovenburen het Visserijmuseum vroeg aandacht maar verloopt inmiddels na enige gewenning voorspoedig. Al met al een druk programma waar een gedecimeerd bestuur zijn schouders onder had staan. In 2019 verlieten na het vertrek van Marlies Verda nog eens twee bestuursleden het bestuur. Na de zomervakantie brak dat op.

Aan oproep van het resterend bestuur om vooruitlopend op de komende  jaarvergadering,  de ontstane situatie onder ogen te zien, werd ruim gehoor gegeven. In een druk bezochte extra ledenvergadering  gaf een achttal leden aan daadwerkelijk actief te willen worden in het runnen van de vereniging. Aangevuld met leden die al eerder aangaven mee te willen doen is het bestuur in gesprek gegaan. Het gaat om het invullen van de open plekken in het bestuur en ondersteuningsgroep. Was het bestuur in november nog wat somber gestemd, nu ziet het bestuur de toekomst van KUNSTKRING VOORNE weer met vertrouwen tegemoet.  Na de aanstaande  jaarvergadering in februari verwachten we weer met een compleet bestuur en ondersteuningsgroep door te kunnen gaan. Als dit lukt is de continuïteit van Kunstkring Voorne in 2020 weer verzekerd.

Er was ook triest nieuws.
In december werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van Sija Vermaat. Dit onverwachte verlies heeft diep indruk op ons gemaakt.
Het bestuur wenst Theo Heijdenrijk vanaf deze plaats heel veel sterkte.
Eerder dit jaar helaas ook Gerda van Dijk.

2020

In het nu voorliggende jaar willen we meer dan ooit mikken op kwaliteit en vernieuwing.  We willen onze blik  verbreden door ruimte te bieden aan nieuwe kunstvormen en initiatieven. De samenwerking met andere culturele instellingen en kunstenaars in de regio willen we versterken. Dat geldt ook voor de samenwerking met de bevriende kunstkringen Rotterdam Alexander en Woerden. Het grote succes van HORIZON smaakt naar meer.

In onze ambitie voor het komend jaar staan de ideeën en eigen initiatieven van de leden centraal. We willen het eigen initiatief alle ruimte te bieden en daar waar nodig ondersteunen. We willen ook onze aandacht voor kunst verbreden. Niet uitsluitend focussen op het platte vlak, maar ruimschoots aandacht geven aan andere kunstvormen zoals bijvoorbeeld keramiek, beeldhouwkunst, poëzie en muziek. Volgende maand kunt u een eerste voorproefje hiervan nemen bij de opening van de KETTING-3D expositie. Een mooi initiatief van Jan Hulsmann en Ingrid Wind.

Het bestuur verkent de mogelijkheden om leden ook buiten onze galerie te laten exposeren.  Denk hierbij aan de gemeentelijke gebouwen van Westvoorne en Brielle, of een tijdelijke  pop- up locatie in de binnenstad van Brielle.  Het bestuur gaat door met de exposities in het Dijckhuis. Samen met de gemeente Brielle en het Dijckhuis in Vierpolders wordt verkend of  Kunstkring Voorne een bijdrage kan leveren aan het kunstuitwisselingsproject met Tsjechië in het najaar 2020.

Het cursusaanbod Kunstkring Voorne wordt voor 2020 aangepast.  Het aanbod zal meer   individueel gericht zijn. Verdiepende sessies waarbij de eigen visie van de kunstenaar centraal staat.  In de komende Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Kortom een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden waarbij ik net als in afgelopen jaren u een voorspoedig nieuwjaar wens en de hoop uitspreek weer op u te kunnen rekenen!

Kees van den Akker, voorzitter, Kunstkring Voorne