nieuws

Home/nieuws

test

Jou Inhoud Komt Hier

Expositie abstract

Nieuwjaarsreceptie 2020

17 januari 2020bord

Nieuwjaarsreceptie KUNSTKRING VOORNE

Op vrijdag 17 januari 2020 was het weer tijd voor onze nieuwjaarsreceptie.
Het werd een plezierige  goedbezochte bijeenkomst, Niet alleen onze leden en bekenden, maar ook de wethouders van de gemeente Brielle en Westvoorne gaven acte de presence. De beste wensen voor 2020 werden gewisseld en er werd natuurlijk ook enthousiast gesproken over de activiteiten en ideeën voor het komend seizoen. Ook was er de traditionele nieuwjaarstoespraak die hieronder wordt weergegeven.

2019

Bij een nieuwjaarsreceptie past een toespraakje. Zo hoort dat!  In nieuwjaarstoespraken wordt veelal terugkeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst. Ook dit toespraakje is niet anders………….

Het afgelopen jaar 2019  was een spannend, zo nu en dan roerig,  maar vooral ook een mooi jaar voor Kunstkring Voorne!

Ondanks alle hick ups, heeft onze vereniging in 2019 mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Ik noem er een paar: de maandelijkse exposities in onze galerie in het Nettenpakhuis, het opnieuw succesvolle project de Ketting, het gezamenlijke project HORIZON, de Kunstuitjes, onze deelname aan een -dit keer zonnig- Brielle Bruist, en zeer recentelijk nog een boeiend Kunst-café en een verrassende Nieuwjaars middag waarin de op Morandi en Gubbels geïnspireerde kunst werd begeleid door muziek en poëzie.

In 2019 had de vereniging ook andere zaken aan het hoofd. Het was druk met de tijdelijke verhuizing van Kunstkring Voorne naar het Rode Kruisgebouw in Brielle en de terugkeer op het oude nest in Zwartewaal. Het oude nest dat dankzij de gemeente Brielle ingrijpend is opgeknapt. Ook de samenwerking met onze bovenburen het Visserijmuseum vroeg aandacht maar verloopt inmiddels na enige gewenning voorspoedig. Al met al een druk programma waar een gedecimeerd bestuur zijn schouders onder had staan. In 2019 verlieten na het vertrek van Marlies Verda nog eens twee bestuursleden het bestuur. Na de zomervakantie brak dat op.

Aan oproep van het resterend bestuur om vooruitlopend op de komende  jaarvergadering,  de ontstane situatie onder ogen te zien, werd ruim gehoor gegeven. In een druk bezochte extra ledenvergadering  gaf een achttal leden aan daadwerkelijk actief te willen worden in het runnen van de vereniging. Aangevuld met leden die al eerder aangaven mee te willen doen is het bestuur in gesprek gegaan. Het gaat om het invullen van de open plekken in het bestuur en ondersteuningsgroep. Was het bestuur in november nog wat somber gestemd, nu ziet het bestuur de toekomst van KUNSTKRING VOORNE weer met vertrouwen tegemoet.  Na de aanstaande  jaarvergadering in februari verwachten we weer met een compleet bestuur en ondersteuningsgroep door te kunnen gaan. Als dit lukt is de continuïteit van Kunstkring Voorne in 2020 weer verzekerd.

Er was ook triest nieuws.
In december werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van Sija Vermaat. Dit onverwachte verlies heeft diep indruk op ons gemaakt.
Het bestuur wenst Theo Heijdenrijk vanaf deze plaats heel veel sterkte.
Eerder dit jaar helaas ook Gerda van Dijk.

2020

In het nu voorliggende jaar willen we meer dan ooit mikken op kwaliteit en vernieuwing.  We willen onze blik  verbreden door ruimte te bieden aan nieuwe kunstvormen en initiatieven. De samenwerking met andere culturele instellingen en kunstenaars in de regio willen we versterken. Dat geldt ook voor de samenwerking met de bevriende kunstkringen Rotterdam Alexander en Woerden. Het grote succes van HORIZON smaakt naar meer.

In onze ambitie voor het komend jaar staan de ideeën en eigen initiatieven van de leden centraal. We willen het eigen initiatief alle ruimte te bieden en daar waar nodig ondersteunen. We willen ook onze aandacht voor kunst verbreden. Niet uitsluitend focussen op het platte vlak, maar ruimschoots aandacht geven aan andere kunstvormen zoals bijvoorbeeld keramiek, beeldhouwkunst, poëzie en muziek. Volgende maand kunt u een eerste voorproefje hiervan nemen bij de opening van de KETTING-3D expositie. Een mooi initiatief van Jan Hulsmann en Ingrid Wind.

Het bestuur verkent de mogelijkheden om leden ook buiten onze galerie te laten exposeren.  Denk hierbij aan de gemeentelijke gebouwen van Westvoorne en Brielle, of een tijdelijke  pop- up locatie in de binnenstad van Brielle.  Het bestuur gaat door met de exposities in het Dijckhuis. Samen met de gemeente Brielle en het Dijckhuis in Vierpolders wordt verkend of  Kunstkring Voorne een bijdrage kan leveren aan het kunstuitwisselingsproject met Tsjechië in het najaar 2020.

Het cursusaanbod Kunstkring Voorne wordt voor 2020 aangepast.  Het aanbod zal meer   individueel gericht zijn. Verdiepende sessies waarbij de eigen visie van de kunstenaar centraal staat.  In de komende Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Kortom een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden waarbij ik net als in afgelopen jaren u een voorspoedig nieuwjaar wens en de hoop uitspreek weer op u te kunnen rekenen!

Kees van den Akker, voorzitter, Kunstkring Voorne

Zaterdag 29 juni een Sketchcrawl in Brielle

Kunstkring Voorne organiseert op zaterdag 29 juni een Sketchcrawl in Brielle!

Ga aan de slag met (kleur)potloden/schetsboek in Brille en om de mooie Sint-Catharijnekerk!
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Verzamelen: In onze galerie waar de deelnemers koffie thee de kunnen krijgen.
Waar: Sint Catharijnehof 19, 3231XS Brielle

Gratis en maar neem wel je eigen tekenspullen mee.
Introducees en kinderen zijn ook van harte welkom
Aanmelden? ja graag via marliesverda@live.nl

Sketchcrawl

Kunstwerkroute 28, 29 en 30 juni

Kunstwerkroute (Westvoorne) 2019 28, 29 en 30 juni
https://www.kunstwerkwestvoorne.nl/

Kunstenaars 2019
https://kunstwerkwestvoorne.nl/inschrijven/kunstenaars-2019/

Onze jaarlijkse Kunstwerkroute mag zich verheugen op een grote en almaar groeiende belangstelling. Gedurende drie dagen wordt er werk getoond van beeldend kunstenaars uit de regio, maar ook van buiten de regio en zelfs van buiten de landsgrenzen. Ieder jaar weer zoeken wij een zo groot mogelijke variatie in disciplines en in aanbod.
Kunstwerk Westvoorne doet haar best om mooie gastlocaties uit te zoeken waar het beeldend werk zo optimaal mogelijk tot zijn recht komt. Wij kunnen gebruik maken van bijzondere particuliere huizen en tuinen, galeries en ateliers van kunstenaars zelf. Of van een andersoortige omgeving, zoals hotels, kassen en kerken. De locaties bevinden zich ofwel in het duingebied, in de dorpen of in het polderlandschap.
De route vindt jaarlijks plaats in het laatste weekend van juni. In 2019 is de Kunstwerkroute op 28, 29 en 30 juni. De openingstijden zijn dagelijks van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Kunstmarkt Heenvliet 8 juni

ZATERDAG 8 juni van 12 tot 5 uur

Wat een licht! Wat een ruimte! Luchtiger! Vrolijker! Dit waren een van de vele reacties die wij te horen kregen tijdens de Kunstmarkt van vorig jaar, welke voor de eerste keer onder de koningslindes werd gehouden. Voldeden de kastanjebomen die er al meer dan 60 jaar stonden en het visitekaartje waren van de kunstmarkt ineens niet meer? Natuurlijk wel. Zij hebben altijd hun statige pracht laten zien en Heenvliet en de Kastanjerie als kunstmarkt bekend en geliefd gemaakt in de regio en ver daar buiten. Wij waren dan ook benieuwd hoe op de verandering gereageerd zou worden. Zoals hierboven is omschreven behoeft dit geen nadere uitleg.
De kunstenaars die we dit jaar hebben uitgenodigd gaven graag gehoor op onze uitnodiging om te willen exposeren. Onder hen weer een aantal nieuwe deelnemers en kunstenaars die na enige jaren van afwezigheid weer hun kunstvormen laten bewonderen. Voor de al jaren talrijke trouwe bezoekers van Kastanjerie is er dus ook dit jaar weer veel te genieten.

Hans Gardenier, medewerker werkgroep de “Kastanjerie”.

De folder van 2019
https://paardenmarkt-heenvliet.nl/cms/images/Folder2019.pdf

Kuntkijk 30 mei t/m 2 juni

KUNSTKIJK G-O 2019

Het belooft weer een mooi en buitengewoon evenement te worden.

KunstKijk 2019 vindt plaats van 30 mei t/m 2 juni.

De opening is op 29 mei, 20.00 uur  op locatie 23, De Overkant.  Inloop vanaf 19.30 uur.

Iedereen is welkom.

De locaties zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur.