Informatie

Kunstkring Voorne is een actieve vereniging voor beroeps- en amateurkunstenaars.
Sinds de oprichting in 1992, op initiatief van kunstenaar B. Hofland, is de vereniging van een handjevol enthousiaste kunstenaars uitgegroeid tot een kring met rond de 70 leden.

Plezier in en met de kunst is het belangrijkste goed binnen de vereniging. Daarom bevordert Kunstkring Voorne de contacten tussen de leden onderling door haar leden allerlei activiteiten aan te bieden: Workshops, cursussen, excursies, gelegenheid tot exposeren op diverse locaties, themamiddagen en -avonden, schilderactiviteiten, zoals in de zomer de buiten-schilderdagen, activiteiten voor kinderen en natuurlijk van tijd tot tijd gewoon een gezellige bijeenkomst kunstcafé.

Er is geen sprake van ballotage, een ieder die de kunst een warm hart toedraagt, als professional of als amateur, is welkom om lid te worden.
De contributie bedraagt 60 euro per kalenderjaar.
Opzeggen 1 maand voor het einde van het jaar.

De galerieruimte kan bovendien door leden of derden gehuurd worden voor activiteiten (in overleg m.b.t. de openingstijden van de galerie), passend binnen de sfeer en doelstellingen van Kunstkring Voorne. Voorbeelden: workshop, cursus, lezing, culturele bijeenkomst, dia- of filmpresentatie (projectiescherm en beamer aanwezig), e.d.

Leden: 25,- per dagdeel
Niet-leden: 40,- per dagdeel

Nadere informatie en aanmelden bij de coördinator exposities: info@kunstkringvoorne.nl

  • Een platform bieden waarop contacten tussen kunstenaars kunnen worden gelegd en bevorderd.
  • Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van de kunst voor leden en speciale doelgroepen.
  • Een brugfunctie vormen tussen kunstenaar, publiek, overheid en bedrijfsleven.
  • Een bijdrage leveren aan het vergroten van belangstelling voor kunst in de regio Voorne en omstreken.

Exposeren

Kunstkring Voorne kan beschikken over expositieruimtes.
Ook krijgen speciale doelgroepen -zoals scholieren of cursisten- de kans om door middel van een expositie naar buiten te treden.

Contact via de kunstkring Voorne info@kunstkringevoorne.nl
Exposeren in onze eigen galerie Kunst in Uitvoering Zwartewaal
Exposeren in ’t Dijckhuis Vierpolders

Elders exposeren en via externe contacten
De Man in Oostvoorne
Contact via Miriam Heijbeek
m.hijbeek@westvoorne.nl

We zoeken altijd nieuwe locaties voor onze leden om te exposeren
Een tip of eigen expositie ruimte te huur aanbieden?

Nadere informatie en aanmelden
Via het secretariaat: info@kunstkringevoorne.nl

De leukste kunst vereniging op Voorne Putten