Kunstkring Voorne is een actieve vereniging voor en door beroeps- en amateurkunstenaars. Sinds de oprichting in 1992, op initiatief van kunstenaar Beb Hofland, is de vereniging van een handjevol enthousiaste kunstenaars uitgegroeid tot een kring met rond de 70 leden.


Plezier in en met de kunst is het belangrijkste goed binnen de vereniging. Daarom bevordert Kunstkring Voorne de contacten tussen de leden onderling door haar leden allerlei activiteiten aan te bieden: Workshops, cursussen, excursies, gelegenheid tot exposeren op diverse locaties, themamiddagen en -avonden, schilderactiviteiten, zoals in de zomer de buiten-schilderdagen, activiteiten voor kinderen en natuurlijk van tijd tot tijd gewoon een gezellige bijeenkomst.

Er is geen sprake van ballotage, een ieder die de kunst een warm hart toedraagt, als professional of als amateur, is welkom om lid te worden. De contributie bedraagt 60 euro per kalenderjaar.

Onze sfeervolle galerie Kunst in Uitvoering, op de kop van de haven in Zwartewaal, is gevestigd in een historisch pand, het oude Nettenpakhuis. Dit is het centrale trefpunt van de vereniging en hier is iedere maand een andere expositie van een of meerdere leden te bezichtigen. De exposerende kunstenaars zijn zelf aanwezig gedurende de openingstijden (zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur, afhankelijk van de exposant ook op andere dagen), om bezoekers te ontvangen en uitleg te geven en meestal zijn de kunstenaars zelf aan het werk.

De galerieruimte kan bovendien door leden of derden gehuurd worden voor activiteiten (in overleg m.b.t. de openingstijden van de galerie), passend binnen de sfeer en doelstellingen van Kunstkring Voorne. Voorbeelden: workshop, cursus, lezing, culturele bijeenkomst, dia- of filmpresentatie (projectiescherm en beamer aanwezig), e.d.

Leden: 25,- per dagdeel
Niet-leden: 40,- per dagdeel

Nadere informatie en aanmelden bij de coördinator exposities: exposities@kunstkringvoorne.nl

  • Een platform bieden waarop contacten tussen kunstenaars kunnen worden gelegd en bevorderd.
  • Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van de kunst voor leden en speciale doelgroepen.
  • Een brugfunctie vormen tussen kunstenaar, publiek, overheid en bedrijfsleven.
  • Een bijdrage leveren aan het vergroten van belangstelling voor kunst in de regio Voorne en omstreken.

Het lidmaatschap kost 60,- per jaar en start op begin van het kalenderjaar
Opzeggen lidmaatschap uiterlijk in december

Inschrijfformulier


Exposeren voor iedereen via Kunstkring Voorne

Kunstkring Voorne kan beschikken over een aantal expositieruimtes om exposities in te richten van kunstenaars uit het eigen ledenbestand of van kunstenaars uit de regio. Ook krijgen speciale doelgroepen -zoals scholieren of cursisten- de kans om door middel van een expositie naar buiten te treden. Naast de hieronder genoemde mogelijkheden beschikt Kunstkring Voorne over een lijst van expositielocaties die alleen beschikbaar zijn voor leden.

Beschikbare periodes galerie
De onderstaande periodes zijn beschikbaar om te exposeren in galerie “Kunst in Uitvoering” in Zwartewaal:

2018:
Alle data zijn bezet
2019: in overleg

Nadere informatie en aanmelden bij de coördinator exposities:
exposities@kunstkringvoorne.nl of bij het secretariaat: info@kunstkringvoorne.nl

Dagdelen bezet:
Maandagmiddagen Schildergroep Ad van der Ree/Joke Keulemans.
Donderdag: Leren ABSTRACT werken
Woensdag- en vrijdagochtenden Cursussen Marlies Verda.


Kunstkring Voorne heeft een eigen galerie/atelier, “Kunst in Uitvoering”, gevestigd op de benedenverdieping van een historisch pand en Rijksmonument,  de oude Zeilmakerij, ook wel Nettenpakhuis genoemd, op de kop van de haven in Zwartewaal.

Kunstenaars kunnen hier een maand exposeren en werken. De ruimte kan tijdens de huurperiode door de kunstenaar ook gebruikt worden om een expositie-opening te organiseren, workshops te geven, een culturele bijeenkomst te houden, enz. (in overleg, i.v.m. eventuele andere activiteiten).
De regel is dat leden-kunstenaars maximaal 1 keer per jaar kunnen exposeren in “Kunst in Uitvoering”, naast hun eventuele deelname aan door Kunstkring Voorne georganiseerde groepsexposities in de galerie.

De exposerende kunstenaars dienen zelf aanwezig te zijn gedurende de openingstijden van de galerie of te zorgen voor adequate vervanging.
De kosten worden gedeeld als er meer dan 1 exposant is. (KKV-leden kunnen ook exposeren samen met niet-leden).
Voor leden wordt er 15% commissie over de verkoopprijs berekend voor tijdens de expositie verkocht werk, voor niet-leden is dit percentage 25%.

OPENINGSTIJDEN
Vaste dagen: Zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Facultatief: Vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
De overige dagen van de week mag de exposant de galerie ook openen (in overleg i.v.m. andere activiteiten).

TARIEVEN EXPOSEREN
Voor zowel leden als niet-leden:  75,- euro per maand


De ruimte kan door leden en derden gehuurd worden voor activiteiten (in overleg, i.v.m. de openingstijden van de galerie en andere activiteiten), passend binnen de sfeer/doelstelling van Kunstkring Voorne.
Voorbeelden: workshop, cursus, lezing, culturele bijeenkomst, dia- of filmpresentatie (projectiescherm en beamer aanwezig), e.d.

Leden: 25,- euro per dagdeel
Niet-leden: 40,- euro per dagdeel

Nadere informatie en aanmelden bij de coördinator exposities: exposities@kunstkringvoorne.nl