Kunstkring Voorne

Over ons

Vereniging Kunstkring Voorne

Kunstkring Voorne is een actieve vereniging voor beroeps- en amateurkunstenaars.
Sinds de oprichting in 1992, op initiatief van kunstenaar B. Hofland, is de vereniging van een handjevol enthousiaste kunstenaars uitgegroeid tot een kring met rond de 70 leden.

Plezier in en met de kunst is het belangrijkste goed binnen de vereniging. Daarom bevordert Kunstkring Voorne de contacten tussen de leden onderling door haar leden allerlei activiteiten aan te bieden: Workshops, cursussen, excursies, gelegenheid tot exposeren op diverse locaties, themamiddagen en -avonden, schilderactiviteiten, zoals in de zomer de buiten-schilderdagen, activiteiten voor kinderen en natuurlijk van tijd tot tijd gewoon een gezellige bijeenkomst kunstcafé.

Er is geen sprake van ballotage, een ieder die de kunst een warm hart toedraagt, als professional of als amateur, is welkom om lid te worden.
De contributie bedraagt 60 euro per kalenderjaar.
Opzeggen 1 maand voor het einde van het jaar.

Download het inschrijfformulier.

Galerieruimte

De galerieruimte kan bovendien door leden of derden gehuurd worden voor activiteiten (in overleg m.b.t. de openingstijden van de galerie), passend binnen de sfeer en doelstellingen van Kunstkring Voorne. Voorbeelden: workshop, cursus, lezing, culturele bijeenkomst, dia- of filmpresentatie (projectiescherm en beamer aanwezig), e.d. Leden: 25,- per dagdeel Niet-leden: 40,- per dagdeel Nadere informatie en aanmelden bij de coördinator exposities: info@kunstkringvoorne.nl
  • Een platform bieden waarop contacten tussen kunstenaars kunnen worden gelegd en bevorderd.
  • Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van de kunst voor leden en speciale doelgroepen.
  • Een brugfunctie vormen tussen kunstenaar, publiek, overheid en bedrijfsleven.
  • Een bijdrage leveren aan het vergroten van belangstelling voor kunst in de regio Voorne en omstreken.

Exposeren

Galerie Kunst in Uitvoering in Zwartewaal is de galerie en verenigingsruimte van Kunstkring Voorne. Gelegen aan het pittoreske haventje, heeft dit historische pand een mooie expositieruimte waar leden kunnen exposeren maar ook niet-leden worden, als het expositieprogramma het toelaat, in de gelegenheid gesteld hier hun werk te tonen.

Locaties

  • Galerie Kunst in Uitvoering Zwartewaal (Kunstkring Voorne)
  • ’t Dijckhuis Vierpolders
Contact via de kunstkring Voorne info@kunstkringevoorne.nl

Locaties elders

  • De Man in Oostvoorne
Contact via Miriam Heijbeek m.hijbeek@westvoorne.nl

Nieuwe locaties

We zoeken altijd nieuwe locaties voor onze leden om te exposeren. Een tip of eigen expositie ruimte te huur aanbieden?

Nadere informatie en aanmelden
Via het secretariaat: info@kunstkringevoorne.nl