Informatie

Kunstkring Voorne is een actieve vereniging voor en door beroeps- en amateurkunstenaars. Sinds de oprichting in 1992, op initiatief van kunstenaar Beb Hofland, is de vereniging van een handjevol enthousiaste kunstenaars uitgegroeid tot een kring met rond de 70 leden.

Plezier in en met de kunst is het belangrijkste goed binnen de vereniging. Daarom bevordert Kunstkring Voorne de contacten tussen de leden onderling door haar leden allerlei activiteiten aan te bieden: Workshops, cursussen, excursies, gelegenheid tot exposeren op diverse locaties, themamiddagen en -avonden, schilderactiviteiten, zoals in de zomer de buiten-schilderdagen, activiteiten voor kinderen en natuurlijk van tijd tot tijd gewoon een gezellige bijeenkomst kunstcafe.

Er is geen sprake van ballotage, een ieder die de kunst een warm hart toedraagt, als professional of als amateur, is welkom om lid te worden.
De contributie bedraagt 60 euro per kalenderjaar.
Opzeggen 1 maand voor het einde van het jaar.

De galerieruimte kan bovendien door leden of derden gehuurd worden voor activiteiten (in overleg m.b.t. de openingstijden van de galerie), passend binnen de sfeer en doelstellingen van Kunstkring Voorne. Voorbeelden: workshop, cursus, lezing, culturele bijeenkomst, dia- of filmpresentatie (projectiescherm en beamer aanwezig), e.d.

Leden: 25,- per dagdeel
Niet-leden: 40,- per dagdeel

Nadere informatie en aanmelden bij de coördinator exposities: exposities@kunstkringvoorne.nl

  • Een platform bieden waarop contacten tussen kunstenaars kunnen worden gelegd en bevorderd.
  • Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van de kunst voor leden en speciale doelgroepen.
  • Een brugfunctie vormen tussen kunstenaar, publiek, overheid en bedrijfsleven.
  • Een bijdrage leveren aan het vergroten van belangstelling voor kunst in de regio Voorne en omstreken.

Exposeren

Kunstkring Voorne kan beschikken over expositieruimtes.
Ook krijgen speciale doelgroepen -zoals scholieren of cursisten- de kans om door middel van een expositie naar buiten te treden.

Contact via de kunstkring Voorne info@kunstkringevoorne.nl
exposeren in onze eigen galerie Kunst in Uitvoering Zwartewaal
exposeren in “t Dijckhuis Vierpolders

Elders exposeren en via externe contacten
De Man in Oostvoorne
Contact via Miriam Heijbeek
m.hijbeek@westvoorne.nl

We zoeken altijd nieuwe locaties voor onze leden om te exposeren
Een tip of eigen expositie ruimte te huur aanbieden?

Nadere informatie en aanmelden
via het secretariaat: info@kunstkringvoorne.nl


Kunstkring Voorne heeft een eigen galerie/atelier, “Kunst in Uitvoering”

Kunstenaars kunnen hier een *maand exposeren en werken. De ruimte kan tijdens de huurperiode door de kunstenaar ook gebruikt worden om een expositie-opening te organiseren, workshops te geven, een culturele bijeenkomst te houden, enz. (in overleg, i.v.m. eventuele andere activiteiten).
De regel is dat leden-kunstenaars maximaal 1 keer per jaar kunnen exposeren in “Kunst in Uitvoering”, naast hun eventuele deelname aan door Kunstkring Voorne georganiseerde groepsexposities in de galerie.

*(op aanvraag korter en dan aangepast tarief)

De exposerende kunstenaars dienen zelf aanwezig te zijn gedurende de openingstijden van de galerie of te zorgen voor adequate vervanging.
De kosten worden gedeeld als er meer dan 1 exposant is. (KKV-leden kunnen ook exposeren samen met niet-leden).
Voor leden wordt er 15% commissie over de verkoopprijs berekend voor tijdens de expositie verkocht werk, voor niet-leden is dit percentage 25%.

OPENINGSTIJDEN
Vaste dagen: Zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Facultatief: Vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
De overige dagen van de week mag de exposant de galerie ook openen (in overleg i.v.m. andere activiteiten).

TARIEVEN EXPOSEREN
Voor zowel leden als niet-leden:  75,- euro per maand


Kunstkring Voorne heeft een eigen galerie/atelier, “Kunst in Uitvoering”

Kunstenaars kunnen hier een maand exposeren en werken. De ruimte kan tijdens de huurperiode door de kunstenaar ook gebruikt worden om een expositie-opening te organiseren, workshops te geven, een culturele bijeenkomst te houden, enz. (in overleg, i.v.m. eventuele andere activiteiten).
De regel is dat leden-kunstenaars maximaal 1 keer per jaar kunnen exposeren in “Kunst in Uitvoering”, naast hun eventuele deelname aan door Kunstkring Voorne georganiseerde groepsexposities in de galerie.

De exposerende kunstenaars dienen zelf aanwezig te zijn gedurende de openingstijden van de galerie of te zorgen voor adequate vervanging.
De kosten worden gedeeld als er meer dan 1 exposant is. (KKV-leden kunnen ook exposeren samen met niet-leden).
Voor leden wordt er 15% commissie over de verkoopprijs berekend voor tijdens de expositie verkocht werk, voor niet-leden is dit percentage 25%.

OPENINGSTIJDEN
Vaste dagen: Zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Facultatief: Vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
De overige dagen van de week mag de exposant de galerie ook openen (in overleg i.v.m. andere activiteiten).

TARIEVEN EXPOSEREN
Voor zowel leden als niet-leden:  75,- euro per maand

[/fusion_tab][fusion_tab title=”Overige activiteiten” icon=””]


De ruimte kan door leden en derden gehuurd worden voor activiteiten (in overleg, i.v.m. de openingstijden van de galerie en andere activiteiten), passend binnen de sfeer/doelstelling van Kunstkring Voorne.
Voorbeelden: workshop, cursus, lezing, culturele bijeenkomst, dia- of filmpresentatie (projectiescherm en beamer aanwezig), e.d.

Leden: 25,- euro per dagdeel
Niet-leden: 40,- euro per dagdeel

Nadere informatie en aanmelden via info@kunstkringvoorne.nl

De leukste kunst vereniging op Voorne Putten